Infraestructura de Fibra Òptica 

Des de GPDT S.L, dissenyem i despleguem precisió en la connexió de fibra òptica per fusió. La nostra experiència i capacitat tècnica ens permeten treballar en entorns de planta interior i exterior. Complint amb la normativa TIA/*EIA 568-B3, especialitzem en xarxes FTTH, P-P i P-M, tant fibres SM, MM com industrials.

Precisió en la connexió per fusió

Utilitzem la nostra pròpia Fusionadora FITEL S179, garantint connexions de fibra òptica precises i duradores. Sigui en desplegaments o reparacions, aquesta eina electromecànica assegura l'estanquitat i qualitat de la instal·lació, superant a les unions mecàniques.

 

Garantia, certificació i manteniment

Comprovem la integritat del cable de Fibra Òptica i realitzem reflectometries amb el nostre equip OTDR EXFO MAX720C per a certificar i mantenir la qualitat de la xarxa. A més, oferim manteniment preventiu per a detectar i corregir possibles errors, assegurant un funcionament òptim i de llarga durada.

Infraestructura de Coure 

Oferim solucions de connectivitat, això significa aplicar correctament un sistema de cablejat estructurat amb la normativa actual elaborada pels diferents organismes, TIA/*ANSI/*EIA/ISO/IEE, les instal·lacions que realitzem disposen d'una garantia de 20 anys.

 

Tenir socis tecnològics de primer nivell ens permet donar garanties addicionals als nostres clients i al seu torn diferenciar-nos dels altres.

Una instal·lació que no disposi del certificat de cablejat, no té cap garantia del seu bon funcionament, el 70% dels problemes de xarxes tenen el seu origen en una mala instal·lació de cablejat o connexió.

 

 

PREVENCIÓ - DETECCIÓ – CORRECCIÓ

Certificació i manteniment preventiu

Disposem de l'analitzador i certificador d'última generació LANTEK III.

La normativa bàsica de cablejat la resumim en:

 

ANSI/TIA/EIA-568-B

– Normativa i recomanacions de cablejat en edificis comercial i moltespecialment en requisitss de la instal·lació.

 

TIA/EIA 568-B1

– Conceptes i requisits generals

 

TIA/EIA 568-B2

– Elements i components del cablejat del parell trenat / balancejat.

 

ANSI/TIA/EIA-569-A

– Normes i disseny de la instal·lació del cablejat estructurat i espais de telecomunicacions en edificis comercials.

 

ANSI/TIA/EIA/-570-A

– Normes i recomanacions d’infraestructures en el sector residencial de Telecomunicacions.

 

ANSI/TIA/EIA-606-A

– Normes i recomanacions per l’administració d’infraestructures de telecomunicacions en edificis comercials.

 

ANSI/TIA/EIA-607

– Normativa i requisit per instal·lacions de telecomunicacions en el sòl d’edificis comercials.

 

ANSI/TIA/EIA-758

– Recomanacions i norma client-propietari de cablejat de planta externa de telecomunicacions.

 

Per mitjà d'un manteniment preventiu, revisem tant les instal·lacions com els equips i així detectem petits errors abans que es facin grans en el sistema.

 

 

PREVENCIÓ - DETECCIÓ – CORRECCIÓ