Protegint els teus actius digitals

Protegint els teus actius digitals

Entenem per Seguretat informàtica i la Ciberseguretat, la pràctica de protegir sistemes, xarxes i programes d'atacs digitals. Normalment, l'objectiu d'aquests atacs és accedir, modificar o també destruir informació, en molts casos confidencial, per a poder extorsionar als usuaris, al mateix temps que s'interromp la continuïtat dels treballs en el negoci, aquests poden generar-se tant des de dins com des de fora de l'organització.

 

Actualment, el fet que existeixin més dispositius connectats que persones fa que els atacants siguin més creatius i podríem dir que ens obliga a implementar més mesures de seguretat digital.

Les contramesures han de preveure:

Seguretat de la infraestructura essencial: Són les pràctiques per a protegir els sistemes informàtics, xarxes i altres actius que afectin a tota la societat.

Seguretat de la xarxa: Són les mesures de seguretat per a protegir una xarxa de sistemes davant intrusos, tant les connexions per cable, com per Wi-Fi.

Seguretat de les aplicacions: Són els processos que ajuden a protegir les aplicacions que s'executen en local i en cloud

Seguretat de la informació: mesures per a la protecció de les dades, tal com el Reglament general de Protecció de Dades o RGPD.

 

Associate GPDT SL empresa adherida a Hacking Ètic & CyberOps Associate