Solucions de telecomunicacions personalitzades

Disseny de projectes adaptats a les seves necessitats

Des de GPDT S.L, es realitza l'estudi i projecte en l'àmbit de les telecomunicacions adaptat a cada client, perquè no tots disposen del mateix tipus d'infraestructura, per aquest motiu dissenyem la solució més idònia i la que millor s'adapta a la necessitat del client.

 

Estudis / projectes que posem a la seva disposició:

  • ICT
  • Projectes en infraestructures de cablejat estructurat.
  • Projectes en infraestructures de Fibra Òptica
  • Projectes en infraestructures de xarxes Wi-Fi, Microones, Wimax i Làser.

Des de GPDT S.L, realitzem auditories de xarxa, que consisteixen en la revisió de l'estat actual del cable, de l'electrònica de xarxa i els seus llocs de treball, això ens permet:

  • Verificar i optimitzar l'estat actual de la xarxa.

  • Localitzar el focus de l'avaria per a poder restablir la comunicació, tant si són instal·lacions de fibra òptica, com de cable de coure.

  • Posteriorment generem un informe amb l'estat actual de la xarxa.